Клён
Клен, кто ты без своих листьев? - Человек, киборг, нех! (с) Бета-Пушкин
May I wonder,
May I wander,
May I seek
And May I ponder?

May I enter,
May I leave,
May I founder,
May I grieve?

May I stumble,
May I glance,
May I ask you
For a dance?

May I touch you,
May I not?
April now is
All forgot.

(c) Jane Yolen

@темы: beauty